Examination tips
1. Use your revision time effectively. Prepare a revision time table.

2. When is your energy level the highest. This is the time to tackle the difficult bits.

3. Do not postpone the difficult topics.

4. Attend to routine things like tidying up, at low energy times of the day.

5. Do not just read. Make notes. In fact summarizing and condensing notes focuses your mind.

6. Discuss topics, after having revised them, with your classmates.

7. Use diagrammatic representation where ever possible. You may find this easier to retain.

8. Take a 5 minutes break after every 40 minutes (Certainly after an hour!).

9. Take a longer break after every 3 hours of study.

10. Eat well.

11. Play some game when you find time. This helps you relax.

12. Do your best during the revision.

13. On the examination day, do not worry, even if you feel that you remember nothing! Give it your best shot, you will be able to recall once the questions are in front of you.

14. Answer all questions. Ensure that you plan your time well during the examination.BE THE BEST !

Tarbiah Dan Harakiah Suatu KesinambunganFirman Allah SWT dalam surah As-Soff, ayat 14:

Dalam arus kebangkitan Islam abad ke- 20 , angkatan Muslimin telah bersatu cita-cita dan matlamat menggemblengkan
tenaga untuk mengembalikan Umat Islam kepada siratulmustaqim berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi amat
malang sekali, jalan dan cara yang berbeza untuk merealisasikannya gagal untuk mencapai matlamat hakiki harakah
Islamiah kerana menumpukan kepada aspek- aspek tertentu sahaja , contohnya: golongan tasauf,golongan salafiah dan
golongan yang berjihad dan berkerja melalui lissan dan tulisan tetapi meninggalkan jurusan yang lain.

Akhirnya mereka lupa membentuk angkatan pelopor yang beriman sebagai asas binaan daulah Islamiah dan tanzim
haraki untuk bakal pendokong dakwah yang meneruskan perjuangan hingga sampai ke matlamatnya.


Maka hiduplah mereka sebagai panglima tanpa angkatan tentera yang teratur dan tersusun , apabila mereka telah tiada
tinggalah pengikut mereka tanpa panglima dan pemimpinnya.Akibatnya ,terhentilah mereka tanpa pewaris penerus
perjuangan .


Jesteru itulah kesinambungan tarbiah dan harakiah adalah suatu kemestian berdasarkan matlamat dan cara yang sahih
demi meneruskan risalah Ilahi sebagai satu tuntutan yang wajib dilaksanakan.

TARBIYAH : Suatu uslub yang terbaik yang mampu berenteraksi bersama fitrah manusia, dikemukakan samada dalam
bentuk arahan secara langsung (perkataan) atau secara tidak langsung (qudwah). Ia bertujuan untuk mengubah
manusia kearah yang lebih baik berlandaskan manhaj dan wasilah-wasilah tertentu.


Secara umumnya tarbiyah adalah usaha yang dilakukan kearah pengabdian diri kepada Allah S.W.T secara sempurna.
Ia adalah satu proses dan aktiviti yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang dikehendaki.


HARAKAH ISLAMIYAH : Satu tanzim Universal yang merangkumi anasir-anasir yang beramal untuk memperjuangkan
Islam dan merupakan amal jamaei' yang disusun rapi untuk menegakkan agama Allah dan membangunkan kembali
daulah Islamiyah diatas muka bumi ini.


Secara umumnya harakah adalah jamaah yang teratur mempunyai matlamat dan manhaj yang tertentu.


MATLAMAT

Tarbiyah harakiah mempunyai matlamat-matlamat asas yang tersendiri:

a)Matlamat khusus


-Melahirkan individu muslim

-Membina keluarga islam

-Membentuk masyarakat islam

-Menegakkan negara islam

-Menyatukan semula ummah islamiyah


b)Matlamat Umum antaranya :

-Mengabdikan manusia kepada Allah yang Esa
-Mempelopori kerja-kerja amal makruf nahi mungkar

CF*E .J1 'E) '.1,* DDF'3 *# E1HF ('DE91HA H*FGHF 9F 'DEFC1 H*$EFHF ('DDG

-Menyampaikan risalah Islam kepada alam seluruhnya

HC0DC ,9DF'CE 'E) H37' D*CHF 4G/'! 9DJ 'DF'3 HJCHF 'D13HD 4GJ/'


-Menghapuskan kuasa kuffar diatas muka bumi ini


HB' *DHGE -*J D' *CHF A*F) HJCHF 'D/JF CDG DDG A'F 'F*GH' A'F 'DDG (E' J9EDHF (5J1

Ini adalah matlamat asas kepada tarbiyah harakiyah. Disana terdapat banyak lagi matlamat lain dalam tarbiah islamiyah
mengikut pendekatan dan wasilah yang dibawa.

SEDARLAH WAHAI INSAN..


TSUNAMI
T - TUHAN
S - SUDAH
U - UJI
N - NAMUN
A - ADA
M - MANUSIA
I - INGKAR


Daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari ra. berkata:
“Datang kepada kami Rasulullah saw. Dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda: “Apa yang kamu perbincangkan?”. Kami menjawab: “Kami sedang berbincang tentang hari kiamat”.

Lalu Nabi saw. bersabda:
“Tidak akan terjadi hari qiamat sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya”. Kemudian beliau menyebutkannya: “Asap, Dajjal, binatang, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam a.s, Ya’juj dan Ma’juj, tiga kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada Padang Mahsyar mereka”.
Hadis Riwayat Muslim

Saya permudahkan tentang 10 tanda-tanda kiamat besar ini.
1. Asap yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti selesema di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir.

2. Dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan meragut keimanan, hinggakan ramai orang yang akan terpedaya dengan seruannya.

3. Dabbah-Binatang besar yang keluar berhampiran Bukit Shafa di Mekah yang akan bercakap bahawa manusia tidak beriman lagi kepada Allah swt.

4. Matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Pada saat itu Allah swt. tidak lagi menerima iman orang kafir dan tidak menerima taubat daripada orang yang berdosa.

5. Turunnya kembali Nabi Isa a.s. Beliau akan mendukung pemerintahan Imam Mahdi yang berdaulat pada masa itu dan beliau akan mematahkan segala salib yang dibuat oleb orang-orang Kristian dan beliau juga yang akan membunuh Dajjal.

6. Keluarnya bangsa Ya’juj dan Ma’juj yang akan membuat kerosakan dipermukaan bumi ini, iaitu apabila mereka berjaya menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zul Qarnain bersama dengan pembantu-pembantunya pada zaman dahulu. (Sudah lama mereka bebas, sila rujuk artikel saya berkenaan kajian Ulama Imran N. Hosein)

7. Gempa bumi di Timur.
8. Gempa bumi di Barat.
9. Gempa bumi di Semenanjung Arab.

10. Api besar yang akan keluar dari Yaman.Ayuh kita mulakan pengembaraan minda kita dengan kejadian semasa yang berlaku. Tsunami di Samoa dan gempa bumi di Indonesia baru-baru ini. Allah telah berfirman:

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu.
( Fussilat 41: 53)